تبلیغات
WIMIFIRE - مطالب ابر نگاهی گذرا به کانستراکتیویسم

امروز:

نگاهی گذرا به کانستراکتیویسم


نگاهی گذرا به کانستراکتیویسم
به لحاظ مباحث نظری و ساختمان های طراحی شده، یکی از سبک های مهم برای بیان اصول و ارائه ساختمان های مدرن دربین دو جنگ جهانی بود.
ساختار لغوی کلمه construction: 
ریشه لاتینconstruction : کلمه to cnstruet از کلمه لاتین con struere – به معنی سازماندهی کردن یا ساختار دادن- گرفته شده است .و ریشه روسی این کلمه عبارت است از : konstruktsiie 
● مبانی فلسفی: 
به لحاظ مباحث نظری و ساختمان های طراحی شده، یکی از سبک های مهم برای بیان اصول و ارائه ساختمان های مدرن دربین دو جنگ جهانی بود. 

● نتایج : 
۱) کانستراکتیویسم در تقابل با دترمنیسم می باشد. 
ابتدا کانستراکتیویسم پیشنهاد طرح کاری را می دهد و سپس افراد شروع به انجام آن کار می کنند . 
۲) تجربیات انسانها یک پروسه ارادی و در اختیار خود انسانها ست . 
۳) کانستراکتیویسم معتقد است که سازماندهی فعالیتهای شخصی انسان، بصورت آگاهانه است و اراده انسان درآن نقش دارد، یعنی هر فردی دارای مشخصات فردی است اما در کنار این موضوع انسان در شبکه هایی از ارتباطات بین خود و دیگران، زندگی می کند. 
۴) انسانها بصورت منفرد از اجتماع قابل فهم و شناخت نیستند . 
۵) در آینده پرسپکتیو بهتری از ایده های امروز و وحدت و گوناگونی در آن واحد وجود خواهد داشت برای جمع گرایی انسانها که چگونه انسان باشیم، آگاه باشیم و در اجتماع باشیم . 
۶) تأکید بر روی فعال بودن و معنادار بودن گسترش خودها به عنوان سیستم های خاص است. 

● نحوة گسترش کانستراکتیویسم در عرصه های معماری: 
با اوج گیری اندیشه های آزادی طلبانه که در طی زمان شکل گرفت و همگام با گسترش عرصه های صنعت و وقوع انقلاب کبیر روسیه، رهبران انقلاب که معتقد به آزادی و اختیار انسانها بودند پس از پیروزی شروع به گسترش مبانی فلسفی خود در هنرهاییکه جنبه های بصری داشتند از جمله معماری، نقاشی و ... کردند. 
حتی این تأثیرات به لایه های اجتماعی و روانشناسی جامعه نیز نفوذ کرد این تأثیرات که ناشی از آرمانهای انقلابیون بود در تمامی لایه های اجتماعی، روانشناسی و ... وجود داشت که تأثیرآن بر معماری بحث شد. 

● حرکت های موثر بر جنبش کانستراکتیویسم : 
▪ کوبیسم 
▪ فیوتریسم 
▪ سوپر ماتیسم 
الف) تعریف کوبیسم : 
حرکت هنری در نقاشی و مجسمه سازی در اوایل قرن بیستم که در راستای کاستن از ظرافت های فرم های طبیعی و تبدیل آنها به فرمهای انتزاعی که اغلب ساختار هندسی دارند و به صورت discret planes رنگ شده است . و بر پایه اشکال انتزاعی در راستای عمودی و افقی بیان می شده اند . 
ب) تعریف فیوتریسم : 
اعتقاد به این که معنی زندگی و تکامل انسانها در آینده است، نه در حال و گذشته ! 
حرکتی هنری درسال ۱۹۱۰ از ایتالیا شروع شد که هدف آن بیان انرژی، دینامیک و حرکت و کیفیت های خشن زندگی معاصر مخصوصاً نشان دهنده حرکت و نیروی عصر صنعتی مدرن بود. 
ج) تعریف سوپرماتیسم: 
حرکت هنر روسی که بوسیله مالویچ پایه گذاری شد. 
د) ویژگی های سوپرماتیسم : 
۱) هنر بدون شیئی خاص 
۲) رهایی هنر از نشان دادن جهان (مناظر و اشیا) 
۳) اشکال هندسی که روی بوم نقاشی می شد. 
۴) مطالعه فرم ها و هنریکه مربوط به اشکال هندسی و رنگ می شود. 
۵) تأثیر زیاد در گسترش هنر مدرن در اروپا، معماری و طراحی صنعتی.


نوشته شده در : شنبه 5 مرداد 1392  توسط : میلاد فیروزه.    نظرات() .

برچسب ها: نگاهی گذرا به کانستراکتیویسم ،