مرتبه
تاریخ : جمعه 24 بهمن 1393

توسعه سریع شهری در چند دهه اخیر، زندگی بشر را از ابعاد مختلف تحت تأثیر قرار داده است. امروزه شهرها عامل اصلی ایجاد کننده ناپایداری در جهان به شمار می‌روند و در واقع پایداری شهری با پایداری جهانی مفهومی واحد دارند. پایداری می‌تواند معانی بسیاری را در بر داشته باشد که از یک هدف اکولوژیک تا اصولی برای فعالیت‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی را شامل می‌شود. واژه “پایدار بودن” به معنای “حفظ کردن، ادامه دادن حیات و موجودیت، متوقف نشدن و قطع امید نکردن و امتداد یافتن” است. اگر پایداری در چارچوب تجریدی معنای آن به کار برده شود، برای جوامع شهری کارآیی لازم را نخواهد داشت.

sustainable-development-model

جامعه شهری، نظام پیچیده‌ای است که نمی تواند وضعیت یکسان و ثابتی داشته باشد، بنابراین تغییر و تکامل مداومی در جریان است و در واقع شهر برای این‌که ماندگار و پایدار بماند، می‌بایست توانایی هماهنگ شدن با تغییر و تکامل را داشته باشد. پایداری شهری با سه خصیصه کلی تعریف می‌شود: شهری که عبارتند از:

۱- بالندگی فرهنگی و اجتماعی،

۲- کارآمدی از نظر اقتصادی و عملکردی،

۳- و تعادل در فضا و کالبد پیرامونی آن.

کالبد بافت شهری بازتاب تأثیرات پیچیده و متقابل عوامل و نیروهای مختلفی چون شرایط طبیعی و جغرافیایی، خصوصیات اجتماعی و فرهنگی مردم، نظام‌های سیاسی و حکومتی، وضع اقتصادی مردم و دولت است. در نتیجه ایجاد هرگونه تغییر در کالبد به حدود میزان و امکان مداخله در هر یک از زمینه‌های فوق، محدود و مشروط است. لذا سیستم کالبدی شهر مجموعه‌ای از فضاها، کاربری‌های مختلف و شبکه‌های ارتباطی بین آن‌هاست که یکی از عوامل پایه در تعیین میزان پایداری شهری محسوب می‌شود. بدیهی است دستیابی به یک فضای کالبدی مطلوب، در گرو شناخت عمیق جمعیت، شبکه‌های ارتباطی، تعریف سطح برخورداری از خدمات برای ساکنان، کیفیت زندگی و لکه‌های زیستی مختلف با کاربری‌های مشخص از قبیل مراکز و سایت‌های تفریحی، خدمات آموزشی، بهداشتی، تجاری، فضاهای ورزشی، فرهنگسراها و … می‌باشد.

در زمینه پایداری شهری دو نظریه عمده ارائه شده است:

۱- تئوری شهر فشرده یا فرم متراکم شهری

۲- تئوری شهر گسترده یا فرم کم تراکم.

اگرچه تئوری شهر فشرده توسط کشورهای اروپایی و تئوری شهر گسترده توسط تئوریسین‌های آمریکایی و استرالیایی مورد توجه می‌باشد، نتایج تحقیقات انجام شده در این زمینه، کارایی شهر فشرده و برتری آن را در تحقق پایداری شهری نشان می‌دهد.

Circles_of_Sustainability_Melbourne_2011

آن‌چه باید مورد توجه قرار گیرد این است که بحث پایداری شهری الزاماً نمی تواند بیان‌گر  توسعه شهری پایدار باشد. مفهوم پایداری در اینجا به عنوان تشریح کننده وضعیت یا حالتی مطلوب و یا مجموعه شرایطی است که تداوم داشته باشند اما واژه توسعه در اصطلاح توسعه شهری پایدار، فرآیندی است که به وسیله آن می‌توان به پایداری دست یافت.
طبقه بندی: بررسی جهانی شهرسازی،  گرد آوری شده، 
ارسال توسط میلاد فیروزه
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 29 دی 1393
شهرسازی پایدار:

پایدار بودن یک جامعه انسانی به چه معناست؟ 

پایداری یک معنای نسبی دارد.

پایدار ماندن یعنی به جلو رفتن و ادامه دادن پایداری یك سمت و سو است نه یك مقصد.         

شهر پایدار شهری است كه حافظ و ارتقا دهنده رفاه اهالی چه در بلند مدت و چه در دوره متوسط می باشد كه در  ضمن بالاترین كیفیت زندگی از آن بدست می آید.  پایداری ایجاب می كند كه تصمیم گیری یكپارچه در نتایج اقتصادی و اكولوژی و اجتماعی خوب به اجرا  درآید.

پایداری محیطی به معنی حفظ سرمایه طبیعی است كه ایجاب می كند ما انسانها در مصرف مواد تجدید شونده و در مصرف آب و منابع انرژی حد و اندازه را رعایت كرده و بیشتر از انچه كه سیستم های طبیعی می توانند فراهم کنند مصرف نكنیم.  بعلاوه به یاد داشته باشیم كه نسبت مصرف ما از منابع یكبار مصرف بیشتر از نسبتی نباشد كه منابع پایدار تجدید شونده نتواند آنرا جبران كند بهترین مثال در این مورد نفت و سوخت فسیلی است كه پس از اتمام شدن دیگر تجدید نمی شوند.

بالاخره پایداری محیطی بمعنی رعایت این اصل مهم است كه نسبت آلاینده های پراكنده در جو و در دامن طبیعت هرگز بیشتر از ظرفیت جذب شدن آن آلاینده ها در هوا و آب و خاك و بیشتر از توان تصفیه طبیعتنباشد.

پایداری معنی نسبی دارد برچسب زدن یك شهر یا عرف استفاده از شهر) به عنوان اینكه شهر پایدار است و برچسب آن دگر كه شهر پایدار نیست كار درستی نیست . درتصویر زیر مفهوم كلی پایداری نسبی نشان داده شده است شهر سرشار از همه منابع و انرژی طبیعی مثل انرژی و غذا و آب وغیره دارند خروجی یا  درویی هایی زیاد مثل آلودگی حرارتی، فاضلاب، ضایعات گیاهی و غیره نسبت به شهر هم اندازه آن پایداری كمتری دارد.    

ایجاد وضعیت بهتر در پایداری نسبی یك شهر ایجاب میكند كه خصوصیاتی را كه در الگوی ورودی ها و خروجی ها اثر می گذارند ارزیابی كنیم. احتمالا در این راستا بایستی خاك و آب و انواع ساختمان  وسیستم های حمل و نقل و سازمان قضایی را لحاظ كرد سپس می توان پتانسیل تغییرات را حین نقشه كشیدن محوطه در ساختمان ها مورد ارزیابی قرار داد

 

اصول شهر پایدار:

1.                   تصمیمات امروز نبایستی آینده كودكان و نسل آینده و آنچه را كه در آینده برمی گزیند به خطراندازد. همه ما مسئول اعمال فردی و گروهی خود می باشیم.

2.                   منابع طبیعی بایستی عادلانه موثر مورد استفاده قرار گرفته و پایداری جامعه فداری پایداری جامعه دیگر نگردد.

3.                   استفاده از منابع تجدید شونده مورد تائید و تشویق ما است و ضمن استفاده از منابع غیرتجدید شونده بایستی به حداقل برسد. مصرف منابع تجدید شونده نبایستی بیشتر از میزان تولید تجدیدی آن شود.

4.                   برقراری  ارتباطات آزاد بین مردم و بخش اصناف و كلیه سطوح دولتی مهم اند. ما تنوع فرهنگی واقتصادی و محیطی را ارج می نهیم.

5.                   هر جامعه بایستی زمینه بهداشتی و حیاتی وبی خطری را برای تعامل انسان ها و تحصیلات واشتغال و تفریحات سالم و سرگرمی ها و توسعه فرهنگی فراهم كند.

6.                   پایداری به توانمندی جامعه اكوسیستم و یا به هر سیستم درحال فعالیت كنونی اطلاق می شود كه می تواند تا آینده نامعلوم ادامه فعالیت داده بدون اینكه بر اثر فرسایش و تهی شدن منابع كلیدی به حكم اجبار به سمت سقوط هدایت گردند.

 

توسعه پایدار به مفهوم حرکت بر محور انسان-محیط است و توسعه امکانات اقتصادی با توجه به ملاحظات محیطی و عدالت اجتماعی را مورد توجه قرار می دهد. توسعه پایدار پس از مشکلات ایجاد شده از توسعه صرفا اقتصادی پس از جنگ جهانی مطرح گردید. جایی که توسعه بی رویه باعث اختلافات طبقاتی و مشکلات زیست محیطی عدیده ای شده و مسیر توسعه به ابعاد محیطی و اجتماعی کمتر از اقتصادی بها داده بود.

با توسعه روزانه شهری شدن زندگی بشر مفاهیم مربوط به توسعه پایدار به این حیطه وارد گردید و توسعه پایدار شهر محصول نگاه های جدید به عدالت اجتماعی,فضایی و محیطی نسبت به شهر است. شهرها در سال 2020 جمعیتی معادل 75 درصد کل جهان را در عینی در خود جای خواهند داد که تقریبا 2 درصد از فضای شهری را در اختیار دارند. بنابر این این تراکم عجیب و بی سابقه جمعیت و نیاز عمومی به جذب منابع اساسی منجر به بهره برداری های غیر طبیعی از منابع محلی و استثمار منابع همسایگی خواهد شد. آثار این توسعه با پس ماند های غیر قابل پیش بینی به جای مانده از شهرها ادامه داشته و آلودگی ها و بیماری ها و گونه های زندگی حاشیه ای جدید محصول این توسعه خواهد بود.

 

اما توسعه پایدار شهری به عنوان جزئی از توسعه پایدار بر پایه استفاده معقول از منابع طبیعی استوار شده است و در این نوع توسعه ملاحظات سه گانه, محیطی, اقتصادی و اجتماعی در کنار هم لحاظ خواهد شد.بنابر این شهر پایدار برآمده از فرایند توسعه ای است که هنیت و امکان ارتقای همیشگی سلامت اجتماعی - اقتصادی بوم شناسانه شهر و منطقه را  فراهم کرده و این ذهنیت و امکان را به عینیت و اقدام مبدل ساخته است.

بنابر این راه کارهای زیر به عنوان راه کارهای توسعه پایدار شهری مطرح است :

1-  حداقل سازی پیامد های زیست محیطی

2- حداقل سازی مصرف منابع تجدید ناپذیر

3- بهره برداری از منابع تجدید پذیر

در این مسیر به ناچار سیاست هایی مثل کاهش اتکا به خودروی شخصی, افزایش فشردگی کالبدی در توسعه شهری, حفاظت و احیای نظام های طبیعی در شهر و منطقه پیرامونی, کاهش مصرف منابع و تولید آلودگی در شهر و منطقه, بهبود زیست پذیری اجتماعات بشری, پایندگی و تقویت اقتصاد شهری و اصلاح نظام اداری و حکمرانی شهری, بایستی اعمال شود تا شهر به سمت پایداری هدایت شود.

 

پیش فرض های توسعه پایدار شهری:

در راستای تحقق توسعه پایدار شهری می بایست شرایطی فراهم شود تا امكان بستر سازی توسعه پایدار انسانی و بهبود رفاه اجتماعی شهروندی، فراهم گردد كه در این بستر می توان به برقراری عدالت اجتماعی(هاروی، 1376: ص110- 99) طراحی اقلیمی هماهنگ با محیط زیست انسانی (بحرینی، شیعه، 1380)، تقویت ساختارهای همبستگی اجتماعی همچون تعهد و مسئولیت پذیری، تقویت بنیانهای اجتماعی و خانوادگی و احیای محیط زیست همگانی (بحرینی، 1378) وایجاد انتظام ساختاری در فضای شهری برای ادراك زیباشناختی و خوانایی شهری (كوین لینچ، 1381: ص12- 34) و بهبود بهره گیری از فضاهای شهری و افزایش رضایت شهروندی (بحرینی، 1378، ص98- 129) و یكپارچگی بخشی به ساختار بصری محیط و منظر شهری (گوردن كالن، 1377: ص64- 90) اشاره كرد.

طبقه بندی: گرد آوری شده، 
ارسال توسط میلاد فیروزه
مرتبه
تاریخ : شنبه 20 دی 1393

مؤلفه‌ها عبارتند از:

 مشارکتی بودن، اجماع محوری، پاسخگویی، شفافیت، مسؤلیت پذیری، کارایی و اثر بخشی، جامعیت و عدم تبعیض میان شهروندان و نهایتاً حاکمیت قانون.

حکمرانی خوب تضمین کننده کمینه شدن فساد، احترام به نظر اقلیتها و اقشار آسیب پذیر در انجام تصمیم گیری است. همچنین حکمرانی خوب در قبال نیازهای کنونی و آینده جامعه مسؤل است حکمرانی خوب در حکم محور اصلی فعالیتهایی است که در جهت افزایش مصالح عامه جامعه صورت می‌پذیرد.

برنامه توسعه سازمان ملل متحد ویژگیهایی را برای حکمرانی خوب برمی شمارد که از آن جمله به موارد زیر می‌توان اشاره نمود:

·                     مشارکت شهروندان در فرایند سیاستگذاری/

·                     احترام به حاکمیت قانون که بسترساز مدیریت بی طرفانه و عادلانه امور است/

·                     شفافیت، که زیربنای آن جریان آزادانه اطلاعات است/

·                     پاسخگویی که بوسیله آن دولت، بخش خصوصی و دیگر نهادها و سازمانهای عمومی و خصوصی خود را در قبال آحاد مردم پاسخگو بدانند

نویسنده  و تاریخ انتشار :

منتشر شده در تاریخ یکشنبه 6 آذر1390 توسط سید قاسم كیانژاد
طبقه بندی: گرد آوری شده، 
ارسال توسط میلاد فیروزه
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 7 دی 1393
قوانین ساخت و ساز شهری
محل استقرار ساختمان در زمین: در شرایط متعارف در شمال زمین و موارد استثنایی مانند وجود درختان قطور و یا شرقی و غربی بودن زمین با توجه به محل استقرار ساختمان های مجاور در کمیسیون فنی بررسی می گردد. 

موقعیت استقرار بایستی به گونه ای باشد که حجم های ساختمان به نور آفتاب و فضای باز ساختمان های مجاور صدمه ای نزند. در صورتیکه ساختمان بیشتر از یک بلوک یا بیش از 10 واحد مسکونی یا بیش از 6 سقف و یا بیش از 1000 متر مربع زیر بنا باشد محل استقرار ساختمان بایستی به تایید حوزه معاونت فنی و شهر سازی برسد. 

حیاط خلوت: عبارتست از فضای بازی که جهت نورگیری و تهویه، فضاهای خدماتی ساختمان منظور می شود و ممکن است از تمام یا چند جانب توسط ساختمان احاطه شده باشد. فضای باز داخلی مانند حیاط خلوت (پاسیو) در صورتی می توانند جز فضا های باز پیشنهادی محسوب گردد که حداقل مساحت آن معادل 12 متر مربع بوده و حداقل عرض آن معادل 2 متر باشد.حداقل ارتفاع زیر پنجره از کف، در حیاط خلوت های مشرف به منازل 1/70 متر می باشد. (طبقه همکف مستثنی است.) 

کنسول در قسمت راه پله :کنسول راه پله فقط می تواند در ارتفاع 2/20 یا 2/40 متر از کف احداث شود و حداکثر 70 سانتی متر پیش آمدگی داشته باشد و عرض آن سه متر باشد. 

نحوه محاسبه تراس: چنچه طرفین آن (سه طرف) باز باشد ، نصف مساحت آن جزء سطح طبقات محسوب می شود. چنانچه طرفین آن بسته باشد دو سوم مساحت آن جزء سطح طبقات محسوب می شود. و اگر کلیه جهات بوسیله دیوار و یا شیشه مسدود گردد کلا جزء سطح زیر بنا محسوب می گردد. 

پاکینگ: صدور پروانه برای ساختمان جدید و یا اضافات ساختمانی مجاز نخواهد بود مگر اینکه در طرح ساختمان و یا تغییرات آن پارکینگ با رعایت موارد زیر پیش بینی شده باشد. 

1- پارکینگ در زیر زمین جزء تراکم محسوب نخواهد شد. 

2- رامپ پارکینک که در فضای باز ساخنمان پیش بینی شده، جزء سطح زیربنا محسوب نخواهد شد. 

3- حداکثر ارتفاع پارکینگ 3 متر و حداقل ارتفاع ورودی پارکینگ 1/8 متر باید باشد (مستند به مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد) 

4- پارکینگ در زیرزمین باید دارای دسترسی مستقیم طبقات باشد (با پله یا آسانسور) 

5- شیب رامپ پاکینگ حداکثر 17% خواهد بود . 

6- فضای پیش بینی شده جهت پارکینگ باید بنحوی باشد که هر اتومبیل مستقلا به ابعاد 5 * 2/5 متر به انضمام فاصله مناسب جهت مسیر حرکت بتواند داخل و خارج شود و یا طرحی که طبق استاندارد های بین المللی عمل کند. 

7- ورودی پارکینک بایستی طوری در نظر گرفته شود که حتی المکان نیاز به قطع درخت نباشد . 

8- حداقل عرض رامپ جهت دسترسی پارکینگ مسکونی 2/5 متر و در تجارتیها 3/5 متر است. 

9- در پارکینگ های ساختمانی تجارتی واقع در زیر زمین یا همکف بایستی فاصله مرکز به مرکز ستونها حداقل 5/5 متر باشد. 

پارکینگ کاربریهای مسکونی 

1- در یک واحد مسکونی احداث پارکینگ الزامی نیست. 

2- به ازاء دو واحد مسکونی یک پارکینگ مورد نیاز است . و مساحت مورد نیاز به میزان حداقل 16 متر مربع جهت پارکینگ کافی می باشد. 

3- در ساختمانهای مجتمع آپارتمانی تا 4 واحد مسکونی به ازاء هر دو واحد مسکنی یک پارکینگ نیاز است. البته در ساختمانهای 4 واحد و کمتر می توان از مقررات بند 2 ضوابط عمومی مربوط به پارکینگ هم استفاده نمود (یعنی 32 متر مربع پارکینگ مورد نیاز است.) 

4- در ساختمانهایی که بیش از چهلر واحد مسکونی دارند تا چهار واحد آن 50 متر مربع پارکینگ مورد نیاز است و به ازاء هر واحد اضافی یک پارکینگ مورد نیاز است. در حالت فوق مساحت هر واحد پارکینگ حداقل 25 متر مربع می باشد. 

پارکینگ کاربریهای تجاری، اداری، بهداشتی و آموزشی: در کاربریهای تجاری- اداری- بهداشیت - آموزشی- پارکینگ بر مبنای 1/3 زیربنا محاسبه می شود. 

توضیح: وجود یک پارکینگ 25 متر مربعی به ازاء هر هفتاد و پنج متر مربع زیر بنا و یا به ازائ هر شش کارمند یک پارکینگ الزامی است. 

پارکینگ کاربریهای صنعتی و انبارداری: پارکینگ در ساخنمانهای با کاربری صنعتی و انبارداری بازا هر 120 متر مربع زیربنا پارکینگ به مساحت 35 متر مربع مورد نیاز می باشد و ارتفاع آن می تواند 4/5 متر باشد. 

معافیت پارکینگ 

توضیح: در مواردیکه به دلایل فنی ذیل احداث پارکینگ مقدور نباشد با رعایت تراکم ساختمانی پیش بینی شده حق پارکینگ جهت احداث پارکینگ عمومی به صندوق شهرداری واریز می گردد: 

1- ساختمانهایی که در بر خیابانهای سریع ااسیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به حمل اتومبیل را نداشته باشد. 

2- ساختمانهای در فاصله 100 متری تقاطع خیابانهای به عرض 20 متر و بیشتر (هر دو معبر بیشتر از 20 متر) واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل را نداشته باشد. 

3- ساختمان در محلی قرار داشته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن بوده که شهرداری مجوز قطع آنها را ندنده باشد. 

4- ساختمان در محلی قرار داشته باشد که به علت عرض کم کوچه ( کمتر از 4 متر به جز برای املاک انتهای کوچه که کمتر از 3 متر است امکان عبور اتومبیل نباشد. 

5- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ از نظر فنی مقدور نباشد. 

6- در صورتیکه وضع و فرم زمین ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. 

7- قرار داشتن در حاشیه میدان و تا فاصله 20 متری از آن. 

پیشروی طولی 

1- حداکثر 2 متر با رعایت زاویه 45 درجه از طرفین (در صورتی پیشروی طولی پلاکهای مجاور و یا زمین بایر بدون رعایت زاویه 45 درجه بلامانع است.) 

2- در صورت رعایت حیاط خلوت طبق ضابطه (به میزان فضای حیاط خلوت ) جزو زیربنای مجاز محسوب خواهد شد. 

3- در پلاکهای جنوبی (معبر در شمال ملک) در صورت رعایت عقب نشینی محدودیت ارتفاع احداث پیش آمدگی حداکثر تا 1/2 متر به سمت حیاط بلامانع است.(در طبقات شامل عقب نشینی جانبی) 

پخی 

1- میزان پخی در محل برخورد گذرگاه های اصلی مطابق طرح تفضیلی است. 

2- میزان پخی در وتر 1/10 مجموع عرض دو گذر گاه متقاطع می باشد. 

3- در گذر گاه با عرض 10 متر و کمتر به گذر گاه های بیش از 10 متر و کمتر به گذر گاه های بیش از 10 متر حداکثر پخی در وتر معادل 2 متر تعیین می گردد. 

4- در مورد معابری که مطابق طرح تفضیلی به شبکه اصلی راه ندارند پخی معادل 0/2 عرض شبکه فرعی می باشد. 

5- املاکی که حد فاصل خیابان اصلی و دور برگردان و در بر معبر عابر پیاده (4 متری) قرار می گیرند نیاز به رعایت پخی ندارند (به استثناء شهر جدید که مساحت پخی از سند قبلا کسر گردیده است.) 

حداکثر ارتفاع ساختمان: حداکثر ارتفاع ساختمان عبارتست از فاصله کف یا کف متوسط تا حد بلند ترین عنصر ساختمان که می تواند لبه دست انداز بام، تیزه شیروانی، خرپشته، دودکش، تجهیزات هر گونه علائم ثابت و غیره باشد. آنتن ها و چراغ راهنما برای هواپیماها جز و ارتفاع ساختمان محسوب نمی شود. 

دستور العمل ایمنی و آتش نشانی در ساختمان ها 

قبل از صدور پروانه ساختمانهای تا 5 سقف یا تا 10 واحد و یا تا 1000 متر مربع زیر بنا و کلیه ساختمانهای عمومی بایستی نقشه معماری ساختمان مورد درخواست در شهرداری کنترل و توسط دفاتر مهندسی اجرا گردد. 

ساختمانهای بالای 5 سقف: کنترل این دستورالعمل در کمیسیون ایمنی شهر سازی طی 5 مرحله زیر و اعمال آن توسط دفاتر مهندسی صورت می پذیرد تایید سایت پلان 


تایید آتش نشانی 


تایید ترافیک 


تایید نما 


تایید محاسبات سازه 

لزوم ارائه نقشه های تاسیساتی و برق: در کلیه ساختمانها ارائه نقشه های تاسیساتی و برق ضروری است. البته جهت صدور پروانه کلیه ساختمانهای 3 طبقه و بیشتر نقشه های تاسیسات برقی ( با امضاء و برگ تایید نقشه مهندس تاسیسات مکانیکی ( با امضاء و برگ تایید نقشه مهندس تاسیسات مکانیکی ذیصلاح) در یافت و مشخصات مربوطه در پروانه صادره درج گردد و در ساختمان های زیر سه طبقه با ارائه نقشه های تاسیساتی مهندس طراح و محاسب می توانند نظارت تاسیسات برقی و مکانیکی را بعهده گیرند. 

بخش اول- شرح خدمات نظارت ساختمان 

مهندس ناظر کنترل های زیر را در چهار چوب مقررات ملی ساختمان و تعهدات اخذ شده از زمان صدور پروانه انجام خواهد داد: 

الف- بازدید از محل اجرای عملیات ساختمانی و کسب اطلاعات ضروری و صدور دستورهای لازم 

ب- بررسی نقشه ها و انطباق آنها با یکدیگر و محل 

ج- کنترل صلاحیت فنی عوامل اجرایی ساختمان و داشتن مجوز و کارت مهارت حرفه ای از اداره کار و امور اجتماعی 

د- کنترل ابعاد و اندازه ها 

د-1- انطباق ابعاد پیرامون ساختمان، درج شده در نقشه های مصوب مندرج در سند و یا ابعاد زمینی که توسط مالک مشخص شده از حیث انطباق آن با طرح تفضیلی و ابعاد و حدود ثبتی مندرج در اسناد مالکیت یا احراز صحت مالکیت مالک بر ملک مشخص شده پس از اعلام به شهرداری 

د-2- کنترل ابعاد گودبرداری و صدور دستورالعمل کتبی برای حفاظت گود و ابنیه و تاسیسات مجاور 

د-3- کنترل ابعاد پی و سازه پی و انطباق آن با نقشه های اجرایی. 

د-4- کنترل رعایت ضوابط شهرداری در مورد استقرار ساختمان و فضای باز . 

د-5- کنترل تراز زیر و بالای پی، زیر طبقات، کف طبقات نسبت به یکدیگر 

د-6- کنترل سطح اشغال ساختمان و رعایت درصد اشغال و فاصله تا ساختمان ها با املاک مجاور و ابعاد و زاویه پخی ها با رعایت درز انقطاع. 

د-7- کنترل طول پیش آمدگی ها و ارتفاع آنها از کف معبر و مقایسه آن با مقادیر مجاز و با رعایت حریم شبکه برق. 

د-8- کنترل سطح زیر بنای پارکینگها، راهروها، چال آسانسور، پلکانها، حیاط خلوت ها، فضا های باز، فضاهای اختصاصی، انباری و سایر سطوح دارای کاربری معین. 

د-9- کنترل شیب و رامپ و پله ها و پله گردها. 

د-10- کنترل راههای دسترسی و ورودی ها به محوطه و به ساختمان براساس نقشه ها مصوب(بدون قطع اشجار در محل) . 

د-11- کنترل محل اجرای دیوارهای خارجی. 

کنترل مشخصات فنی: 

مهندس ناظر کنترل های ذیل را براساس مشخصات فنی عمومی و مشخصات مندرج در نقشه ها انجام می دهد در صورت مغایرت بین دو مشخصات فنی ذکر شده مندرجات نقشه ها املاک کنترل است. 

1- بررسی وضعیت کلی خاک محل و مقایسه آن با مفروضات طراحی و در صورت لزوم صدور دستور انجام مطالعات دقیق تر در صورت تشخیص وضعیت نامطلوب و در صورت لزوم ابلاغ تهیه طرح حفاظت گود و اصلاح پی ساختمان، به غیر از مواردی که درای مصوبه شورای اسلامی شهر میباشد. 

2- انطباق مقاطع اعضای سازه ای با نقشه های اجرایی. 

3- کنترل نهاد و مشخصات مصالح و مواد مصرفی در حد تشخیص ظاهری با استفاده از مصالح استاندارد یا براساس مشخصاتی که توسط فروشندگان یا سازندگان اعلام شده است. 

4- کنترل کیفیت اجرای سازه از جمله عملیات فلزی، مونتاژ ، جوشکاری، آرماتور بندیها، اتصالات پیچی، بتن سازی در محل، قالب بندی و ایستائی قالب، بتن ریزی، مراقبت از بتن، اجرای سقف، زمان و نحوه باز کردن قالب ها و نظایر آن. 

5- کنترل جاگذاری داکتها و رایزرها و محل عبور لوله ها در سقف ها و دیوارها (مشروط به داشتن نقشه های تاسیساتی ) و رعایت اصول کلی حفاظت از لوله ها که براساس کارتهای نظارت مراحل می بایستی کنترل و تایید شوند. 

کنترل جزئیات ساختمانی: 

1- کنترل قائم بودن دیوارها، نصب شیروانی ها و زوایای اجزای ساختمان نسبت به هم. 

2- کنترل نحوه اجرای فرش کف ها، شیب بندی ها و اندودها،سنگ کاری ها ، کف پله ها ، نماسازی ها و عایق کاری رطوبتی و نظایر آن... 

3- کنترل ابعاد و محل قرار گیری درب ها و پنجره ها. 

کنترل ضوابط ایمنی در حین اجراء و ابلاغ رفع نواقص ایمنی به مالک: 

توضیح: خدمات خارج از این شرح خدمات نظیر بر آورد مصالح و مقادیر کارها، بررسی صورت وضعیت ها ، داوری در اختلافات بین مالک و مجری از شمول شرح خدمات این قرارداد خارج می باشد. 

احداث مسجد: 

مهندسینی که طراحی و نظارت بر ساختمان مساجد را بدون دریافت حق الزحمه تقبل می نماید. بشرط تایید اداره اوقاف وقف االعام بودن ملک پروژه ، متراژ زیربنا و تعداد آن جزو سهمیه ظرفیت اشتغال مهندس منظور نمی گردد. 

ساختمان مسکونی زیر یکصد متر تا حد دو سقف: 

1- انجام خدمات نظارت و طراحی ساختمان های تا یکصد متر مربع جزء سهمیه مهندسین مربوطه محسوب نمی شود. 

2- برای ساختمانهای مسکونی تا دو سقف با متراژ زمین 100 تا 200 مترمربع به صورت 1/4 از سهمیه کسر گردد.

منبع :
http://gis-urban-planning.blogfa.com/طبقه بندی: گرد آوری شده،  نظام شهری،  عنوان یا طرح موضوع، 
ارسال توسط میلاد فیروزه
برخی اصول برنامه ریزی حمل و نقل در یک محدوده شهری جدید

 اصل 1 . پیش بینی سفر . پیش بینی تقاضای سفر یک فرایند سیستماتیک است که معمولا شامل استفاده از یک مدل کامپیوتری سفر تقاضا، برای پیش بینی حجم ترافیک آینده و توزیع حجم ترافیک در آینده در سیستم گردشی واقع در یک محدوده مکانی تعیین شده می باشد. چنین مدلی به تست گزینه های متعدد حمل و نقل کمک می کند و اطلاعات کمی را در مورد نتایج گزینه های آنها برای تصمیم گیری در مورد نوع ، مکان ، زمان بندی و اولویت بندی پیشرفت های حمل ونقل را فراهم می کند. این فرایند به عنوان یکی از نیازهای اساسی ارائه پیشنهادات است که طراحی بلندمدت و کوتاه مدت مدل های حمل و نقل و برنامه ریزی کاربری اراضی شهر جدید را هدایت می کند.

اصل 2 .ارتباطات چندگانه شهرهای جدید و مناطق شهرهای جدید به چندین پیوند برای ارتباط نیاز دارند و در عین حال بلوک های خیابان لازم است طوری طراحی شوند که چندین حالت حمل و نقل از قبیل پیاده، دوچرخه سواری، و حمل و نقل را بتوان براحتی برنامه ریزی کرد. بطور کلی ، بیشتر خیابان های جدید ، باید باید 200 تا 800 متر طول داشته باشند ( بجز خیابان های اصلی ) . این ارتباطات به مردم اجازه می دهند تا با دوچرخه یا پیاده به پارک ، مدرسه ، کتابخانه و مراکز تجاری بروند تا این که از خودرو استفاده کنند.

اصل3 کاربرد چندمنظوره از خیابان ها خیابان ها علاوه بر اینکه برای حرکت وسایل نقلیه و پارکینگ استفاده می شود ، برای انجام فعالیت های دیگر مانند فعالیت های فرهنگی معمول نیز بکار می روند. خیابان های اصلی و محله ای به عنوان مکان های مناسب برای اعمال رفتار مناسب ، افزایش همسایگی، ارتباط و احساس تعلق، پذیرش، غرور و فرصت های بازی نیز محسوب می شوند.

اصل 4 . پیاده روها و مسیرهای مناسب برای دوچرخه سواری امکانات دوچرخه سواری نشان از تمهیدات وضع شده توسط سازمان های دولتی و بخش خصوصی برای تشویق دوچرخه سواری، می باشد. در بیشتر شهرها مسیر دوچرخه سواری اختصاصی وجود ندارد و به شکل ترکیبی با سواره رو طراحی شده است.

سه نوع مسیر برای دوچرخه سواری در شهرها طراحی شده است : الف. bike lane که بخشی از سواره رو می باشد که با نوارکشی ، علامت گذاری و آسفالت کاری برای استفاده انحصاری یا اولویت دار دوچرخه سوارها اختصاص یافته  است. ب) bike path یک مسیر دوچرخه سواری که بطور فیزیکی توسط فضای باز یا مانع از سواره رو جدا شده و در کناره آن قرار دارد. ج) bike route بخشی از سیستم مسیردوچرخه می باشد که با علائم اطلاعاتی و جهت دار مناسب با یا بدون یک شماره مسیر دوچرخه طراحی شده است.

اصل 5 . برنامه ریزی فضای سبز خیابان یپاده روها و باندهای دوچرخه سواری به فضای سبز ،سایه ، و پناهگاه نیاز دارند. سواره روها نیز تحت تأثیر وجود یا عدم وجود درخت های خیابان قرار دارند. بطور کلی ، سواره روها از درخت های خیابانی برای کمک به تنظیم ترافیک خود استفاده می کنند. این درخت ها ابزاری برای تبدیل و کاهش اثرات مضر خروج گازهای گلخانه ای از خودروها و افزایش زیبایی یک شهر جدید می باشند ، اگرچه در بسیاری از موارد نگه داری آنها گران تمام می شود. ک

اصل 6 . حفظ ایمنی ترافیک Aگسترش علائم توقف، چراغ های راهنمایی و رانندگی و تابلوهای ممنوعه سبب آزار رانندگان می شود و جریان ترافیک را کند می سازد. یکی از مفیدترین ابزارهای حفظ جریان ترافیک بصورت روان میدان است. یک میدان تقاطع دایره ای است که دو یا چند خیابان را بهم وصل می کند. خیابان هایی که به میدان وصل می شوند ترافیک را به داخلی یک سواره رو دایره ای شکل منتقل می کنند. میدان سبب می شود تا رانندگان راحت تر ، موثرتر و ایمن تر و سریع تر رانندگی کنند. میدان ها برای شرایط زیر مناسب می باشند : • تقاطع های دارای سابقه تصادف • تقاطع های با شکل هندسی نامنظم ( پایه های چندگانه ، مسیرهای مورب ) • تقاطع های که به عملیات کنترل ترافیک ارزان تر نیاز دارند ( در مقابل علائم ترافیک ) • تقاطع هایی که در آن لاین های خیابان باید کاهش یابد . • تقاطع های با نسبت گردش U زیاد

اصل 7 . ساخت فضای عمومی بیشتر فضای عمومی کنار خیابان

مأخذ : Key Issues in Integrating New Town Development into Urban Transportation Planning
طبقه بندی: گرد آوری شده،  عنوان یا طرح موضوع، 
ارسال توسط میلاد فیروزه
ارزشیابی زیست محیطی محل های دفن پسماندهای شهری
    همواره از سالیان دور، دفع پسماندهای تولیدی از مشکلات عمده انسان بوده و ساده ترین راه، پراکنده کردن پسماندهای تولیدی در زمین های مسطح و یا سوزاندن آنها در خارج از محدوده شهرها بوده است. مدتها این شیوه بدون توجه به اثرات سوء آن به عنوان عملی ترین روش در نقاط مختلف جهان متداول بوده است. بطوری که امروزه نیز در کشورهای توسعه نیافته، این روش همچنان رایج است. مشکلات ناشی از دفن غیر بهداشتی پسماندها و خسارات و لطمات زیست محیطی بویژه پسماندهای صنعتی و بیمارستانی باعث گردیده رفته رفته روشهای علمی و صحیح دفن بهداشتی در جوامع بشری جایگزین روش های سنتی فوق گردد.در این راستا و جهت جلوگیری از آثار زیانبار پسماندها و انجام مدیریت بهینه، ضمن تقسیم بندی پسماندها به پنج گروه عادی، صنعتی، بیمارستانی، کشاورزی و ویژه با تشکیل گروه های مدیریت اجرایی و استفاده از تکنیک های خاص مکان یابی که همسو با ملاحظات زیست محیطی می باشند عملا علم مدیریت پسماندها وارد مرحله جدیدی گشته و قوانین مربوطه نیز تدوین گردید.

دفن بهداشتی، یکی از شاخه های مدیریت پسماند بوده و مشتمل بر عملیات مهندسی خاصی است که بر اساس آن، پسماند در زمین مدفون گردیده، حجم آن کاهش یافته و با ایجاد پوشش های خاکی بر روی آن مانع آسیب رسانی به محیط زیست می گردد. در این روش با تعبیه مجاری تهویه گاز و شبکه انتقال شیرابه از آلودگی های ناشی از گازهای تولیدی و پخش شیرابه جلوگیری می شود. بدین ترتیب دفن بهداشتی، روش کنترل شده ای از دفع پسماندها است که بر اساس آن مواد زائد جامد برای همیشه از محیط زندگی انسان ها خارج و زیر خاک مدفون شده و در دراز مدت، بسته به نوع و ترکیب آن به طبیعت بر می گردد و این در حالی است که در انتخاب محل دفن نیز دقت لازم به عمل آمده باشد.

روش تحقیق

روش الکنو[1] . طبق این روش شاخص ها بر اساس جدول شماره  برای طبقه بندی محل های دفن از نظر خطرات شیرابه و آلودگی آب های زیر زمینی استفاده شده است.

 

جدول 1 : شاخص های تعیین رتبه بندی در روش الکنو [5]

معیارها

شاخص

عمق آب زیرزمینی

شاخص

نوع خاک

شاخص

میزان بارش

20 غیر قابل قبول

3

3-5/1

12

رس و لای یا رس و ماسه

21

250

23-21 قابل قبول

8

9-6

5

لای و ماسه نزم

7

760-255

40-24 خوب

9

9<

4

گل

6

1780-765

_

_

_

صفر

شن یا سنگریزه

_

_

بر اساس فرمول رتبه بندی محل دفن در روش الکنو:

O = P + S + W

O = رتبه بندی محل دفن                                                          W= عمق آب زیرزمینی (متر)

P = متوسط باران سالیانه                                                           S = نوع خاک

       موقعیت منطقه مورد مطالعه از نظر عمق آب زیرزمینی، وضعیت خاک منطفه و میزان بارندگی مورد بررسی قرار می گیرد و بر اساس جدول بالا با توجه به میزان و نوع این سه پارامتر وزن دهی شده و در نهایت با جمع رتبه های به دست آمده در هر یک از پارامترها در صورتی که عدد حاصل کوچک تر از 20 باشد محل دفن مورد نظر از نظر زیست محیطی غیر بهداشتی بوده، مابین 24-21 در وضعیت قابل قبول و ما بین 40-24 در وضعیت خوب واقع می گردد.
منبع:
http://gis-urban-planning.blogfa.com/category/58طبقه بندی: گرد آوری شده، 
ارسال توسط میلاد فیروزه
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 7 دی 1393
یریت واحد شهری به معنای قرار گرفتن شهرداری در رأس همه امور اجرایی شهر، از خدمات‌رسانی تا توسعه و عمران نیست، بلكه نوعی از مدیریت یك پارچه و توانمند در همه نهادها و ارگان‌هایی است كه در بهبود مسائل و رفع مشكلات شهری به صورت موضوعی و موضعی می‌توانند نقشی مستقل یا مكمل داشته باشند. به عنوان مثال هنگامی كه از مدیریت واحد ترافیك، صحبت می‌شود این تصور وجود دارد كه قرار است شهرداری حلال مشكل ترافیك شهر تهران باشد در صورتی كه برای رسیدن به تهران بدون ترافیك نهادهای بسیاری باید در قالب مدیریت واحد ترافیك نقش ایفا كنند؛

از راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی گرفته تا سازمان محیط زیست كه در نگاه نخست اصلاً به نظر نمی‌رسد كه نهادی تأثیرگذار در امر حل مشكلات ناشی برای ترافیك شهری است. حتی در این زمینه خودروسازان نیز دخیل و سهیم‌اند  و به‌اندازه خودروهایی كه هر روز روانه بازار می‌كنند، در مقابل ترافیك شهری پاسخگو هستند و باید سهمشان را از استفاده از ظرفیت‌های شهری بپردازند.

مدیریت واحد شهری شامل بخش‌های مختلف و متنوع بسیاری در شهر است. نمونه دیگری كه می‌توان به آن اشاره كرد بحث مدیریت آب و فاضلاب است كه آن هم به یك مدیریت واحد شهری نیاز دارد، از بازسازی نهرها و ایجاد شبكه‌های جمع‌آوری آب‌های سطحی گرفته تا ایجاد فاضلاب شهری و ساخت تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و پساب‌های شهری.

در بحث بازسازی بافت فرسوده شهری نیز چنین است؛ مگر شهرداری می‌تواند به تنهایی مشكل بافت فرسوده تهران را حل كند، در صورتی كه در مناطق جنوبی تهران بیش از 70 درصد املاك، قدیمی هستند و نیاز به نوسازی دارند. در این بخش هم نهادها و ارگان‌هایی چون وزارت مسكن و شهرسازی و بانك‌ها باید نقش ملی‌شان را در رفع این مشكل جدی تهران در كنار شهرداری ایفا كنند.

در بحث بهداشت و سلامت عمومی و ورزش هم شرایط چنین است و شهرداری نمی‌تواند به تنهایی سرانه‌های خدماتی و رفاهی شهر تهران را افزایش دهدتهران با همه ظرفیت‌های بالای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی‌اش نیازمند مدیریت واحد شهری با حضور همه سازمان‌ها و نهادهای تأثیرگذار در توسعه خدمات و عمران پایتخت است.

مدیریتی كه بتواند با ایجاد وفاق و وحدت رویه در برنامه و اجرا، ضمن كاستن از موازی‌كاری‌ها و جلوگیری از تحمیل بودجه و هزینه‌های اضافی بر شهر، گام‌های علمی و عملی برای به سامان رساندن فعالیت‌های حیاتی تهران بردارد

همشهری محله - 17
طبقه بندی: گرد آوری شده، 
ارسال توسط میلاد فیروزه
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 1 دی 1393
در شب شهادت ضامن آهو بخوانیم؛

امشب شب سی‌ام صفر، شب شهادت حضرت امام رضا(ع) است. همان بزرگی که کمالات و فضایل اخلاقی‌ او در چنان مرتبه‌ای قرار داشته که نه تنها دوستان و پیروان بلکه دشمنان نیز ایشان را ستوده‌اند.

امام هشتم علیه السلام را می‌توان به سادگی، هر روز و از همین راه دور زیارت کرد و از تمام مواهب ایشان بهره مند شد؛ می‌توان هر زمان که حاجتی هست یا هرگاه دلتنگ امام خود می‌شویم با خواندن صلواتی که به عنوان صلوات خاصه امام رضا(ع) معروف است، به ایشان متوسل شویم.

اللهّمَ صَلّ عَلی عَلی بنْ موسَی الرّضا المرتَضی الامامِ التّقی النّقی و حُجَّّتکَ عَلی مَنْ فَوقَ الارْضَ و مَن تَحتَ الثری الصّدّیق الشَّهید صَلَوةَ کثیرَةً تامَةً زاکیَةً مُتَواصِلةً مُتَواتِرَةً مُتَرادِفَه کافْضَلِ ما صَلّیَتَ عَلی اَحَدٍ مِنْ اوْلیائِکَ.

خدایا رحمت فرست بر علی بن موسی الرضا امام با تقوا و پاک و حجت تو بر هر که روی زمین است و هر که زیر خاک، رحمت بسیار و تمام با برکت و پیوسته و پیاپی و دنبال هم چنان بهترین رحمتی که بر یکی از اولیائت فرستادی.

مشهورترین و قوی‌ترین نظریه در تاریخ شهادت حضرت علی‌بن موسی‌الرضا(ع) ، روز جمعه، آخرین روز ماه صفر سال ۲۰۳ هجری قمری است. ایشان پس از قبول اجباری ولایتعهدی مأمون، در ۵۵ سالگی به دست این خلیفه عباسی به شهادت رسید.

نام اصلی امام هشتم شیعیان «علی» است و لقب یا نام معروف ایشان رضاست، به طوری که از روایات فهمیده می‌شود، ‌علت نام‌گذاری رضا بر آن حضرت از چند جهت است:

1. آن حضرت مورد رضا و پسند خداوند در آسمان، و رسول خدا(ص) و امامان در زمین بود. (بحار الانوار، ج49، ص4)

2. مخالف و موافق شیعه و سنی او را پسندیدند و آن حضرت مورد رضا و پسند همه بود.

3. آن حضرت راضی به رضای پروردگار بود و این خصلت ارزشمند را که مقامی بالاتر از مقام صبر نیست، به طور کامل داشت. (انوار البهیّه، ص 14)

احادیثی از ایشان روایت شده است، از جمله:

* صدیق کل امرء عقله و عدوه جهله

دوست هرکس عقل او و دشمنش جهل و نادانی اوست.

*مَنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلی مایُکَفِّرُ بِهِ ذُنُوبَهُ، فَلْیَکْثُرْ مِنْ الصَّلوةِ عَلی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، فَإنَّها تَهْدِمُ الذُّنُوبَ هَدْما.

کسی که توان جبران گناهانش را ندارد، زیاد بر حضرت محمد و اهل بیتش علیهم السلام صلوات و درود فرستد، که همانا گناهانش اگر حق‌الناس نباشد محو و نابود گردد.

*الْمُسْتَتِرُ بِالْحَسَنَةِ یَعْدِلُ سَبْعینَ حَسَنَةٍ، وَالْمُذیعُ بِالسَّیِّئَةِ مَخْذُولٌ، وَالْمُسْتَتِرُ بِالسَّیِّئَةِ مَغْفُورٌ لَهُ.

انجام دادن حسنه و کار نیک به صورت مخفی، معادل هفتاد حسنه است؛ و آشکار ساختن گناه و خطا موجب خواری و پستی می‌گردد و پوشاندن و آشکار نکردن خطا و گناه موجب آمرزش آن خواهد بود.

امام رضا(ع) هم‌چنین درباره ریشه‌کن کردن گناه فرموده‌اند: هر که نمی‏‌تواند کاری کند که به سبب آن گناهانش زدوده شود بر محمّد و آل او بسیار درود فرستد؛ زیرا که آن، گناهان را ریشه کن می‏‌کند.

امام رضا(ع) در مناجات با خداوند متعال در حال سجده چنین نیز می‌گفتند: حمد و ستایش برای توست اگر تو را اطاعت کنم، و هیچ دلیل ندارم اگر تو را نافرمانی کنم، و در نیکی و احسانت هیچ کاری (و دخالتی) از طرف من یا غیر من انجام نشده است، و هیچ عذری ندارم اگر بدی کنم. هر حسنه و خوبی که به من می‌رسد از توست1، ای کریم (و بزرگوار) بیامرز هر مرد و زن با ایمانی را که در نواحی مشرق و مغرب‌زمین است.

از امام هادی علیه السلام نقل شده است: هر کس حاجتی دارد، باید به زیارت قبرجدم، علی بن موسی الرضاعلیه السلام در طوس بشتابد. او باید با غسل به زیارت رود و دو رکعت نماز نزد سر آن حضرت بالای سر بخواند و در قنوت حاجت خود را بخواهد. همانا دعایش مستجاب خواهد شد، اگر خواسته او گناه یا قطع رحم نباشد.

برای آن بزرگوار زیارات چندی نقل شده و زیارت مشهور آن حضرت زیارتی است که در کتب معتبر مذکور است و به شیخ جلیل القدر محمّد بن حسن بن ولید که از مشایخ جناب صدوق است منسوب کرده‏‌اند و از کتاب«مزار»ابن قولویه معلوم می‏‌شود که از ائمه علیهم السّلام روایت شده و کیفیّت آن موافق کتاب من لا یحضره الفقیه چنان است که؛

چون زیارت قبر امام رضا علیه السّلام را در طوس قصد کنی،پیش از آن‌که از خانه بیرون روی غسل کن، و وقتی که غسل می‏‌کنی بگو:

اللَّهُمَّ طَهِّرْنِی وَ طَهِّرْ لِی قَلْبِی وَ اشْرَحْ لِی صَدْرِی وَ أَجْرِ عَلَی لِسَانِی مِدْحَتَکَ وَ الثَّنَاءَ عَلَیْکَ فَإِنَّهُ لا قُوَّةَ إِلا بِکَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِی طَهُورا وَ شِفَاءً

خدایا مرا پا کن،و دلم را پاک گردان،و سینه‏ام را بگشا،و مدح و ثنای خودت را بر زبانم جاری‏ ساز،که نیرویی نیست جز به تو.خدایا این غسل را برایم پاک کننده و شفابخش قرار ده.

و در وقت بیرون رفتن از خانه می‏‌گویی:

بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ إِلَی اللَّهِ وَ إِلَی ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ حَسْبِیَ اللَّهُ تَوَکَّلْتُ عَلَی اللَّهِ اللَّهُمَّ إِلَیْکَ تَوَجَّهْتُ وَ إِلَیْکَ قَصَدْتُ وَ مَا عِنْدَکَ أَرَدْتُ

به نام خدا و با خدا و به سوی خدا،و به جانب فرزند رسول خدا خدا مرا بس است،بر خدا توکّل نمودم.خدایا به سوی تو رو نمودم،و به جانب تو قصد کردم،و آنچه را نزد توست‏ خواستم.

چون بیرون رفتی بر در خانه خود بایست و بگو:

اللَّهُمَّ إِلَیْکَ وَجَّهْتُ وَجْهِی وَ عَلَیْکَ خَلَّفْتُ أَهْلِی وَ مَالِی وَ مَا خَوَّلْتَنِی وَ بِکَ وَثِقْتُ فَلا تُخَیِّبْنِی یَا مَنْ لا یُخَیِّبُ مَنْ أَرَادَهُ وَ لا یُضَیِّعُ مَنْ حَفِظَهُ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ (وَ آلِهِ‏) وَ احْفَظْنِی بِحِفْظِکَ فَإِنَّهُ لا یَضِیعُ مَنْ حَفِظْتَ

خدایا رویم را به سوی تو کردم،و به امید تو پشت‏ سر گذاشتم خاندان و مال و آنچه را به من بخشیدی،و به تو اعتماد کردم،پس مرا محروم مکن،ای آن‏که هرکه او را قصد کند محرومش‏ نسازد،و کسی را که حفظ کرد تباهش نسازد،بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست،و مرا به نگهداری‏ات نگاهدار،که هرکه را تو حفظ کردی‏ تباه نشود.

چون به سلام رسیدی ان شاء اللّه،هرگاه خواستی به زیارت بروی غسل کن و وقتی که غسل می‏کنی بگو:

اللَّهُمَّ طَهِّرْنِی وَ طَهِّرْ لِی قَلْبِی وَ اشْرَحْ لِی صَدْرِی وَ أَجْرِ عَلَی لِسَانِی مِدْحَتَکَ وَ مَحَبَّتَکَ وَ الثَّنَاءَ عَلَیْکَ فَإِنَّهُ لا قُوَّةَ إِلا بِکَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ قِوَامَ دِینِی التَّسْلِیمُ لِأَمْرِکَ وَ الاتِّبَاعُ لِسُنَّةِ نَبِیِّکَ وَ الشَّهَادَةُ عَلَی جَمِیعِ خَلْقِکَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِی شِفَاءً وَ نُورا إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدِیرٌ

خدایا مرا پاک کن،و دلم را پاک گردان،و سینه‏ام را بگشا،و مدح و و محبّت و ثنایت را بر زبانم جاری ساز،که نیوزیی جز به تو نیست،به یقین دانستم که پایه‏ و اساس دین من تسلیم بودن به فرمان تو،و پیروی از راه و رسم پیامبرت،و گواهی بر تمام خلق توست.خدایا این‏ این غسل را برای من شفا و نور قرار ده،که تو بر چیز توانایی

پس پاکیزه‏‌ترین جامه‏‌های خویش را بپوش،و با پای برهنه به آرامی و وقار راه برو،و دلت به یاد خدا باشد،و اللّه اکبر و لااله‌الاّاللّه و سبحان‌اللّه و الحمدللّه بگو، و گام‌های خود را کوتاه بردار، و زمانی‏‌که وارد روضه مقدّسه شوی بگو:

بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَی مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَنَّ عَلِیّا وَلِیُّ اللَّهِ

به نام خدا،و با خدا،و بر آیین رسول خدا،درود خدا بر او و خاندانش،گواهی می‏دهم که‏ معبودی جز خدا نیست،و شریکی برای او نیست،و گواهی می‏دهم که محمّد بنده و فرستاده اوست،و اینکه علی ولیّ خداست‏

آنگاه به نزد ضریح برو و قبله را پشت سر خود قرار بده و روبروی آن حضرت بایست و بگو:

أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَنَّهُ سَیِّدُ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ وَ أَنَّهُ سَیِّدُ الْأَنْبِیَاءِ وَ الْمُرْسَلِینَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَ رَسُولِکَ وَ نَبِیِّکَ وَ سَیِّدِ خَلْقِکَ أَجْمَعِینَ صَلاةً لا یَقْوَی عَلَی إِحْصَائِهَا غَیْرُکَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِکَ وَ أَخِی رَسُولِکَ الَّذِی انْتَجَبْتَهُ بِعِلْمِکَ وَ جَعَلْتَهُ هَادِیا لِمَنْ شِئْتَ مِنْ خَلْقِکَ وَ الدَّلِیلَ عَلَی مَنْ بَعَثْتَهُ بِرِسَالاتِکَ وَ دَیَّانَ (دَیَّانِ‏) الدِّینِ بِعَدْلِکَ وَ فَصْلَ (فَصْلِ‏) قَضَائِکَ بَیْنَ خَلْقِکَ وَ الْمُهَیْمِنَ(الْمُهَیْمِنِ‏) عَلَی ذَلِکَ کُلِّهِ وَ السَّلامُ عَلَیْهِ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ.

گواهی می‏دهم که معبودی جز خدا نیست،یگانه است و شریکی برایش نمی‏باشد،و گواهی می‏دهم که محمّد بنده و رسول اوست،و اینکه او آقای پیشینیان و پسینیان،و آقای پیامبران و رسولان است.خدایا درود فرست بر محمّد بنده و رسول و پیامبر و آقای تمام آفریدگانت،درودی که نیروی شمردن آن را کسی جز تو نداشته باشد.خدایا درود فرست بر امیر مؤمنان علی بن ابیطالب بنده‏ات و برادر رسولت،آن وجود مبارکی که او را به علم خود برگزیدی،و برای هرکه از بندگانت خواستی او را راهنما قرار دادی،و دلیل بر وجود پیامبری که او را با رسالتهایت برانگیختی‏ و او را به عدالتت داور دین و فیصله‏بخش حکم خود در میان بندگانت نهادی،و بر تمام اینها مسلّط نمودی،سلام‏ و رحمت و برکات خدا بر او باد.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی فَاطِمَةَ بِنْتِ نَبِیِّکَ وَ زَوْجَةِ وَلِیِّکَ وَ أُمِّ السِّبْطَیْنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ سَیِّدَیْ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ الطُّهْرَةِ الطَّاهِرَةِ الْمُطَهَّرَةِ التَّقِیَّةِ النَّقِیَّةِ الرَّضِیَّةِ الزَّکِیَّةِ سَیِّدَةِ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَجْمَعِینَ صَلاةً لا یَقْوَی عَلَی إِحْصَائِهَا غَیْرُکَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ سِبْطَیْ نَبِیِّکَ وَ سَیِّدَیْ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْقَائِمَیْنِ فِی خَلْقِکَ وَ الدَّلِیلَیْنِ عَلَی مَنْ بَعَثْتَ بَعَثْتَهُ‏بِرِسَالاتِکَ وَ دَیَّانَیِ الدِّینِ بِعَدْلِکَ وَ فَصْلَیْ قَضَائِکَ بَیْنَ خَلْقِکَ.

خدایا درود فرست بر فاطمه دختر پیامبرت،و همسر ولیّ‏ات،و مادر دو فرزندزاده پیامبره،حسن و حسین،دو سرور جوانان اهل بهشت،آن بانوی پاک و پاکیزه و پاک گشته‏ و بی‏عیب و پسندیه و زکیّه،سرور بانوان همه اهل بهشت،درودی که توان شمردن آن را کسی جز تو نداشته باشد.خدایا درود فرست بر حسن و حسین،دو فرزندزاده پیامبرت،و دو سرور جوانان اهل بهشت،دو قیام کننده در میان بندگانت،و دو راهنما بر وجود پیامبری که او را به رسالتهایت برگزیدی‏ و دو داور دین به دادگری و دو فیصله‏بخش حکم خود در میان بندگانت.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَبْدِکَ الْقَائِمِ فِی خَلْقِکَ وَ الدَّلِیلِ عَلَی مَنْ بَعَثْتَ بِرِسَالاتِکَ وَ دَیَّانِ الدِّینِ بِعَدْلِکَ وَ فَصْلِ قَضَائِکَ بَیْنَ خَلْقِکَ سَیِّدِ الْعَابِدِینَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَبْدِکَ وَ خَلِیفَتِکَ فِی أَرْضِکَ بَاقِرِ عِلْمِ النَّبِیِّینَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ عَبْدِکَ وَ وَلِیِّ دِینِکَ وَ حُجَّتِکَ عَلَی خَلْقِکَ أَجْمَعِینَ الصَّادِقِ الْبَارِّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَبْدِکَ الصَّالِحِ وَ لِسَانِکَ فِی خَلْقِکَ النَّاطِقِ بِحُکْمِکَ بِحِکْمَتِکَ‏ وَ الْحُجَّةِ عَلَی بَرِیَّتِکَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا الْمُرْتَضَی عَبْدِکَ وَ وَلِیِّ دِینِکَ الْقَائِمِ بِعَدْلِکَ وَ الدَّاعِی إِلَی دِینِکَ وَ دِینِ آبَائِهِ الصَّادِقِینَ صَلاةً لا یَقْوَی عَلَی إِحْصَائِهَا غَیْرُکَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَبْدِکَ وَ وَلِیِّکَ الْقَائِمِ بِأَمْرِکَ وَ الدَّاعِی إِلَی سَبِیلِکَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَ وَلِیِّ دِینِکَ .

خدایا درود فرست بر علی بن الحسین‏ بنده قیام کننده در میان بندگانت،و راهنما بر پیامبری که او را به رسالتهایت برگزیدی،و داور دین به دادگری‏ و فیصله‏بخش حکم خود در میان بندگانت،سرور بندگی‏کنندگانت.خدایا درود فرست بر محمّد بن علی بنده و خلیفه‏ات در زمین،شکافنده دانش پیامبران.خدایا درود فرست بر جعفر بن محمّد صادق،بنده‏ و ولی دینت،و حجّت بر همه بندگان،آن راستگوی نیکوکار.خدایا درود فرست بر موسی‏ بن جعفر،بنده‏ش ایسته‏ات،و زبانت در بین بندگانت،آن گویای به قانون و فرمانت و حجّت بر مخلوقاتت.خدایا درود فرست بر علی بن موسی الرضا،آن پسندیده پیشگاهت و بنده و ولیّ دینت،قیام کننده به‏ دادگری و دعوت‏کننده به سوی دین تو،و دین پدران راستگویش،درودی که توان شمردن آن را کسی جز تو نداشته باشد.خدایا درود فرست بر محمّد بن علی بنده و ولیّ‏ات قیام کننده به امرت،و دعوت کننده به راهت‏ خدایا درود فرست بر علی بن محمّد بنده و ولیّ دینت.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَامِلِ بِأَمْرِکَ الْقَائِمِ فِی خَلْقِکَ وَ حُجَّتِکَ الْمُؤَدِّی عَنْ نَبِیِّکَ وَ شَاهِدِکَ عَلَی خَلْقِکَ الْمَخْصُوصِ بِکَرَامَتِکَ الدَّاعِی إِلَی طَاعَتِکَ وَ طَاعَةِ رَسُولِکَ صَلَوَاتُکَ عَلَیْهِمْ أَجْمَعِینَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی حُجَّتِکَ وَ وَلِیِّکَ الْقَائِمِ فِی خَلْقِکَ صَلاةً تَامَّةً نَامِیَةً بَاقِیَةً تُعَجِّلُ بِهَا فَرَجَهُ وَ تَنْصُرُهُ بِهَا وَ تَجْعَلُنَا مَعَهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَتَقَرَّبُ إِلَیْکَ بِحُبِّهِمْ وَ أُوَالِی وَلِیَّهُمْ وَ أُعَادِی عَدُوَّهُمْ فَارْزُقْنِی بِهِمْ خَیْرَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ اصْرِفْ عَنِّی بِهِمْ شَرَّ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ أَهْوَالَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ.

خدایا درود فرست بر حسن بن علی‏ عمل کننده به فرمانت،قیام کننده در میان بندگانت،و حجّت که ادا کننده بود از طرف پیامبرت،و گواهت بر بندگانت اختصاص یافته به کرامتت،دعوت کننده به طاعتت و طاعت رسولت،درودهایت بر همه آنان باد خدایا درود فرست بر حجّت و ولیّ‏ات،قیام کننده در میان بندگانت،درودی کامل،روینده،پایدار که به آن درود در گشایش امرش شتاب کنی،و به آن یاری‏اش نمایی،و ما را در دنیا و آخرت با او قرار دهی.خدای من به محبّت ایشان به تو تقرّب می‏جویم‏ و دوست دارم دوست ایشان را،و دشمن دارم دشمن آنان را،پس به حق آنان خیر دنیا و آخرت را نصیبم کن،و شرّ دنیا و آخرت و هراسهای روز قیامت را از من بازگردان.

سپس نزد سر آن حضرت می‏نشینی و می‏گویی:

السَّلامُ عَلَیْکَ یَا وَلِیَّ اللَّهِ السَّلامُ عَلَیْکَ یَا حُجَّةَ اللَّهِ السَّلامُ عَلَیْکَ یَا نُورَ اللَّهِ فِی ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ السَّلامُ عَلَیْکَ یَا عَمُودَ الدِّینِ السَّلامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ آدَمَ صِفْوَةِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ نُوحٍ نَبِیِّ اللَّهِ السَّلامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ إِسْمَاعِیلَ ذَبِیحِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ مُوسَی کَلِیمِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ عِیسَی رُوحِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیٍّ وَلِیِّ اللَّهِ وَ وَصِیِّ رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِینَ السَّلامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ السَّلامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ،

سلام بر تو ای ولیّ خدا،سلام بر تو ای حجّت خدا،سلام بر تو ای نور خدا در تاریکیهای زمین،سلام بر تو ای ستون دین،سلام بر تو ای وارث آدم برگزیده‏ خدا،سلام بر تو ای وارث نوح پیامبر خدا،سلام بر تو ای وارث ابراهیم دوست خدا سلام بر تو ای وارث اسماعیل قربانی خدا،سلام بر تو ای وارث موسی همسخن خدا سلام بر تو ای وارث عیسی روح خدا،سلام بر تو ای وارث محمّد فرستاده خدا سلام بر تو ای وارث امیر مؤمنان علی ولّی خدا،و جانشین فرستاده پروردگار جهانیان‏ سلام بر تو ای وارث فاطمه زهرا،سلام بر تو ای وارث حسن و حسین‏

سَیِّدَیْ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ السَّلامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ زَیْنِ الْعَابِدِینَ السَّلامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ بَاقِرِ عِلْمِ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ السَّلامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ الْبَارِّ السَّلامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ السَّلامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الصِّدِّیقُ الشَّهِیدُ السَّلامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الْوَصِیُّ الْبَارُّ التَّقِیُّ أَشْهَدُ أَنَّکَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلاةَ وَ آتَیْتَ الزَّکَاةَ وَ أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَیْتَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ عَبَدْتَ اللَّهَ مُخْلِصا حَتَّی أَتَاکَ الْیَقِینُ السَّلامُ عَلَیْکَ یَا أَبَا الْحَسَنِ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ.

دو سرور جوانان اهل بهشت،سلام بر تو ای وارث علی بن الحسین زیور پرستندگان سلام بر تو ای وارث محمّد بن علی،شکافنده دانش پیشینیان و پسینیان،سلام بر تو ای وارث‏ جعفر بن محمّد،راستگوی نیکوکار،سلام بر تو ای وارث موسی بن جعفر،سلام بر تو ای راستگوی شهید،سلام بر تو ای جانشین نیکوکار پرهیزگار.گواهی می‏دهم که تو نماز را بپا داشتی،و زکات دادی،و امر به معروف و نهی از منکر نمودی،و خدا را(خالصانه)عبادت‏ کردی،تا مرگ تو را دررسید،سلام بر تو باد ای ابا الحسن و رحمت و برکات خدا.

بعد خود را به ضریح می‏‌چسبانی‏ و می‏‌گویی:

اللَّهُمَّ إِلَیْکَ صَمَدْتُ مِنْ أَرْضِی وَ قَطَعْتُ الْبِلادِ رَجَاءَ رَحْمَتِکَ فَلا تُخَیِّبْنِی وَ لا تَرُدَّنِی بِغَیْرِ قَضَاءِ حَاجَتِی وَ ارْحَمْ تَقَلُّبِی عَلَی قَبْرِ ابْنِ أَخِی رَسُولِکَ صَلَوَاتُکَ عَلَیْهِ وَ آلِهِ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی یَا مَوْلایَ أَتَیْتُکَ زَائِرا وَافِدا عَائِذا مِمَّا جَنَیْتُ عَلَی نَفْسِی وَ احْتَطَبْتُ عَلَی ظَهْرِی فَکُنْ لِی شَافِعا إِلَی اللَّهِ یَوْمَ فَقْرِی وَ فَاقَتِی فَلَکَ عِنْدَ اللَّهِ مَقَامٌ مَحْمُودٌ وَ أَنْتَ عِنْدَهُ وَجِیهٌ.

خدایا از وطنم آهنگ تو کردم،و به امید رحمتت شهرها را پشت سر گذاشتم،پس‏ ناامیدم مکن،و بدون برآوردن حاجتم،بازم مگردان،و رفت‏وآمدم را بر قبر برادر فرزند فرستاده‏ات،(درود تو بر او و خاندانش)رحم کن،پدر و مادرم فدایت ای مولایم،به سوی تو برای زیارت آمدم،بر تو واردم،از آنچه خود جنایت‏ کرده‏ام،و بر پشتم بار کرده‏ام به تو پناه آوردم،به درگاه خدا شفیع من باش در روز تهیدستی و نداری،برای تو نزد خدا مقامی بس‏ ستوده است،و تو نزد او بس آبرومندی.

پس دست راست را بلند می‏‌کنی و دست چپ را بر قبر می‏‌گشایی و می‏‌گویی‏

اللَّهُمَّ إِنِّی أَتَقَرَّبُ إِلَیْکَ بِحُبِّهِمْ وَ بِوِلایَتِهِمْ أَتَوَلَّی آخِرَهُمْ بِمَا تَوَلَّیْتُ بِهِ أَوَّلَهُمْ وَ أَبْرَأُ مِنْ کُلِّ وَلِیجَةٍ دُونَهُمْ اللَّهُمَّ الْعَنِ الَّذِینَ بَدَّلُوا نِعْمَتَکَ وَ اتَّهَمُوا نَبِیَّکَ وَ جَحَدُوا بِآیَاتِکَ وَ سَخِرُوا بِإِمَامِکَ وَ حَمَلُوا النَّاسَ عَلَی أَکْتَافِ آلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ إِنِّی أَتَقَرَّبُ إِلَیْکَ بِاللَّعْنَةِ عَلَیْهِمْ وَ الْبَرَاءَةِ مِنْهُمْ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ یَا رَحْمَانُ.

خدایا به سوی تو تقرب می‏جویم با دوستی و ولایت ایشان،آخرین آنها را دوست دارم،آنگونه که دوست داشتم اولین آنها را،و بیزاری می‏جویم از هر یاری غیر ایشان.خدایا لعنت کن کسانی را که نعمتت را دگرگون کردند،و پیامبرت را متهمّ نمودند،و آیاتت را منکر شدند،و امام برگزیده‏ات را ریشخند زدند،و مردم را علیه خاندان محمّد مسلط کردند،خدایا من با لعنت بر آنان و بیزاری از ایشان در دنیا و آخرت به تو تقرّب می‏جویم ای مهربان.

آنگاه بازمی‏گردی،و به نزد پای‏ آن حضرت می‏‌روی و می‏‌گویی

صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکَ یَا أَبَا الْحَسَنِ صَلَّی اللَّهُ عَلَی رُوحِکَ وَ بَدَنِکَ صَبَرْتَ وَ أَنْتَ الصَّادِقُ الْمُصَدَّقُ قَتَلَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَکَ بِالْأَیْدِی وَ الْأَلْسُنِ.

درود خدا بر تو ای ابا الحسن،درود خدا بر روح و پیکرت‏ شکیبایی نمودی،تویی راستگوی تصدیق شده،خدا بکشد کسانی را که تو را با دستها و زیانهایشان کشتند.

سپس زاری کن و در لعنت بر قاتل امیر مؤمنان علیه السّلام و قاتلان حسن و حسین علیهم السّلام و قاتلان همه اهل بیت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله‏ بیفزای،آنگاه از پشت قبر برو،و بالای سر آن حضرت دو رکعت نماز بجا آر،در رکعت اول سوره یس،و در رکعت‏ دوم سوره الرّحمن را بخوان و در دعا و زاری بکوش و برای خود و پدر و مادرت و همه برادران اهل ایمان خویش،بسیار دعا کن و آنچه خواهی نزد سر آن حضرت توقف کن،و توجه داشته باش که باید نمازهای خود را نزد قبر بجا آوری.

مولّف گوید:این زیارت،بهترین زیارات آن حضرت است.در کتاب«فقیه»و«عیون»و کتب علاّمه مجلسی و غیر ایشان و سخروا بامامک که در آخر زیارت است با دو میم است،یعنی خدایا لعنت کن،کسانی را که استهزا نمودند به امامی که برای ایشان قرار دادی،ولی در کتاب مصباح الزائر؛سخروا بایّامک است،که این نیز صحیح است،بلکه‏ شاید از جهتی اولی باشد،چه آن‏که مراد از ایّام ائمه علیهم السّلا هستند،همان‏طور که در روایت صقر بن ابی دلف در فصل پنجم از باب اول گذشت این را هم بدان،که لعنت کردن بر قاتلان ائمه علیهم السّلام به هر زبانی انجام گیرد خوب است‏ و اگر زائرین این عبارت را که از بعضی دعاها گرفته شده بخواند،شاید مناسب‏تر باشد:

اللَّهُمَّ الْعَنْ قَتَلَةَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ قَتَلَةَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمُ السَّلامُ وَ قَتَلَةَ أَهْلِ بَیْتِ نَبِیِّکَ اللَّهُمَّ الْعَنْ أَعْدَاءَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ قَتَلَتَهُمْ وَ زِدْهُمْ عَذَابا فَوْقَ الْعَذَابِ وَ هَوَانا فَوْقَ هَوَانٍ وَ ذُلا فَوْقَ ذُلٍّ وَ خِزْیا فَوْقَ خِزْیٍ اللَّهُمَّ دُعَّهُمْ إِلَی النَّارِ دَعّا وَ أَرْکِسْهُمْ فِی أَلِیمِ عَذَابِکَ رَکْسا وَ احْشُرْهُمْ وَ أَتْبَاعَهُمْ إِلَی جَهَنَّمَ زُمَرا.

خدایا قاتلان امیر مؤمنان،و قاتلان حسن و حسین(درود بر ایشان)و قاتلان اهل بیت‏ پیامبرت را لعنت کن.خدایا دشمنان و قاتلان خاندان محمّد را لعنت کن،و بر آنان بیفزا عذابی بر عذاب،و خواری‏ بر خواری،و زبونی بر زبونی،و رسوایی بر رسوایی.خدایا آنان را به سوی آتش پرتاب کن،پرتابی سخت و در عذاب دردناکت نگونسارشان گردان نگونساری شدید،و ایشان و پیروانشان را گروه‏گروه به سوی دوزخ محشور کن.

التماس دعا

مرجع / ایسناطبقه بندی: گرد آوری شده، 
ارسال توسط میلاد فیروزه
مراجع استثنایی حقوقی به مراجع حقوقی دادگستری( عزل و نصب قضات آن كلا در اختیار قوه قضائیه است ) و مراجع حقوقی غیر دادگستری( عزل و نصب قضات آن كلا و جزئا در صلاحیت قوه مجریه می باشد )تقسیم می شود
مراجع حقوقی دادگستری عملا وجود ندارد هر چند كه رسیدگی به دعاوی اصل 49 قانون اساسی و همچنین رای وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به دعاوی و اموال مصادره شده دادگاه مزبور به دعاوی و امور حقیقی خاصی رسیدگی می كند در عین حال باید این مراجع را مراجع كیفری محسوب نمود
مراجع استثنایی كیفری شامل دادگاههای نظامی – دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت می باشد
و اما مراجع اداری نیز به مراجع اداری عمومی كه دیوان عدالت اداری تنها مرجع آن می باشد و مراجع اداری استثنایی كه شامل مراجعی چون مراجع اختلاف مالیاتی ، مراجع صالح در اختلافات گمركی و مراجع رسیدگی به اختلافات بین شهرداری و سایر اشخاص ، كه در برگیرنده كمسیون م 100 مقرر در قانون الحاق بند 3 به م 99 و كمسیون م 77 می باشد
با توجه به توضیحات فوق الذكر باید گفت كمسیون م 100 از مراجع اداری استثنایی در نظام حقوقی كشور ما می باشد
لازم به ذكر است كه اصل و قاعده عمومی بر صلاحیت مراجع عمومی است و مراجع استثنایی كه « معرف مراجعی است كه صلاحیت آنها منحصر به رسیدگی به امور و یا محاكمه اشخاصی است كه قانونگذار صراحتا بیان كرده است م 4 قانون عدلیه » منحصرا صلاحیت رسیدگی به اموری را دارد كه صراحتا در صلاحیت آن قرار گرفته همچنین عده ای از حقوق دانان تقسیم بندی دیگری از مراجع به نحو ذیل دارند . مراجع به مراجع دادگستری و مراجع غیر دادگستری و مراجع اخیر نیز به مراجع غیر دادگستری حقوقی و مراجع غیر دادگستری كیفری قابل تقسیم می باشد مبنای تقسیم بندی اخیر مجازاتی است كه برای آن مورد نظر گرفته می شود بر طبق این تقسیم بندی كمسیون ماده 100 قانون شهرداری از مراجع غیر دادگستری كیفری محسوب می گردد
الف - انواع تخلفات داخل در شمول موضوع م 100 و تبصره های آن 
قبل از بیان انواع تخلفات داخل در صلاحیت كمسیون م 100 باید به ماهیت چنین تخلفاتی پرداخته شود و اینكه آیا مقررات مربوط به آن از امور كیفری است و یا مقررات مربوط به آن از امور حقوقی می باشد و یا اینكه چنین تخلفاتی یك تاسیس حقوقی مستقل می باشد . عده ای بر این باور اند كه چنین تخلفاتی ماهیتا كیفری می باشد و به دلایلی اشاره كرده اند كه مهمترین آن دلایل عبارتند از
1- نخستین بار قانونگذار برای تخلفات ساختمانی مجازات كیفری معین نمود
2 –وفق مقررات قانونی ماده 217 اصلاحی آ.د.ك /136 صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی به دادگاههای كیفری احاله شد
3 – عضویت عضو قاضی در كمسیون های م 100 و تاثیر رای قاضی در مفاد آراء صادره از كمیسیون و اینكه انتخاب چنین قاضی غالبا از بین قضات دادگاههای كیفری و دادسرا صورت می گیرد . ولی از آنجایی كه معرفی قاضی از بین قضات دادگاههای كیفری تكلیف قانونی نیست و همچنین وجود قاضی دادگستری در كمسیون ها دلیل بر قضایی بودن « كیفری ، مدنی » آنها نیست كما اینكه در كمسیون موضوع م 56 قانون نحوه بهره برداری از جنگلها و مراتع چنین است . همچنین از آنجایی كه طبق بند 2 از م 11 قانون دیوان عدالت اداری احكام صادر از كمسیون م 100 قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است می توان فهمی كه آرای صادره از كمسیون م 100 از سنخ كیفری و قضایی نیست
النهایه موضوعات و احكام م 100 و تبصره های آن از نوع كیفری و حقوقی نیست بلكه ماهیتی مستقل دارند
نكته ای دیگر كه باید قبل از پرداختن به انواع تخلفات داخل در صلاحیت كمسیون به آن اشاره ای شود حصری بودن و یا تمثیلی بودن چنین تخلفاتی است
از آنهایی كه كمسیون م 100 از مراجع استثنایی محسوب می شود و اصل بر صلاحیت مراجع عمومی می باشد و موارد داخل در صلاحیت مراجع استثنایی نیاز به تصریح قانونگذار دارد در نتیجه باید تخلفات مربوطه را حصری قلمداد كنیمادامه مطلب
طبقه بندی: نظام شهری،  گرد آوری شده، 
ارسال توسط میلاد فیروزه
(تعداد کل صفحات:5)      [1]   [2]   [3]   [4]   [5]  

آرشیو مطالب
نظر سنجی
اگر شهر و تمدن دارای ریشه مشترك باشند. آیا میتوان گفت :”متمدن شدن“ به معنای ”شهری شدن“ است؟
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو