تبلیغات
WIMIFIRE - استراتژی توسعه شهری یا CDS

مرتبه
تاریخ : جمعه 24 بهمن 1393

استراتژی توسعه شهری یا CDS :فرایند تهیه ی چشم انداز بلند مدت یک شهر که بر اساس آن برنامه اقدام (Action Plan) کوتاه مدت تهیه می شود . اهداف CDS :

اهداف CDS که باید در تمامی مراحل تهیه و اجرا آن مد نظر باشد عبارتند از :

_ دستیابی به مدیریت و حاکمیت شهری بهبود یافته

_ دستیابی به رشد اقتصادی و اشتغال فزاینده

_ کاهش فقر و تداوم آن

و اما اصول CDS :

بانک جهانی ، شهرهای پایدار را شهرهایی می داند که :

_ قابل زندگی کردن هستند ( liveable )

_رقابتی هستند ( competitive )

_ بانکی باشند ( bankable )

_ خوب مدیریت و اداره می شوند ( well maneged and Well governed)

اصول فوق چهار رکن اساسی CDS را تشکیل می دهد که به شرح زیر توضیح داده می شود :

_ قابل زندگی بودن ( livability) : شهری قابل زندگی است که در آن همه ی ساکنین از فرصت های یکسان برای مشارکت و بهره مندی از زندگی اقتصادی و سیاسی شهر بر خوردار باشند .

_ رقابتی بودن ( competitiveness) : شهرهای رقابتی شهرهایی هستند که اقتصاد قوی با رشد اشتغال ؛ درآمد و سرمایه گذاری همه جانبه دارند ؛ لازمه ی توسعه ی کارآمد شهری فراهم آوردن شرایط مناسب برای افزایش بهره وری افراد و موسسات است؛ در شهرهای رقابتی ،تولید سرمایه گذاری، اشتغال و تجارب به شکل پویا و در ارتباط با فرصت های بازار شکل می گیرند.

_ قابل بانکی بودن (bankability) : شهرهای بانکی ، شهرهایی هستند که دارای سیستم مالیه ی شهری کارامد در استفاده از منابع درامد و هزینه ای خود هستند .

مدیریت و حاکمیت خوب شهری : به استفاده از قدرت برای اداره ی توسعه ی اجتماعی و اقتصادی شهر گفته می شود . عناصر حاکمیت خوب شهری عبارتند از :

_ حساب پس دهی ( accountability)

_ شفافیت ( transparency)

اصل رقابت ( contestability)

عناصر اصلی CDS

اجزای CDS با توجه به شرایط و ویژگی های هر شهر اغلب تغییر می یابد ، لیکن 3 عنصر اصلی آن عبارتند از :

1- طراحی و ارزیابی ( تشکیلات سازمانی برای فرایند و ارزیابی وضعیت شهر ( وضع موجود ) )

2- چشم انداز و استراتژی ( تنظیم چشم انداز بلند مدت و تعیین استراتژیها )

3- اجزا و نظارت ( اجزا برنامه ی عمل ، نهادینه کردن فرایند CDS  نظارت بر آن ، مرور بر استرا تژی ها)

نتایج مورد نظر CDS

_ تغییرات مدیریتی ( governance) و نهادی

_ برنامه های سرمایه گذاری ( شامل زیر ساخت های اجتماعی و فرهنگی )

_ مکانیزم های نظارتی

سازماندهی فرآیند CDS

CDS لزاما یک فرایند خطی نیست که با ارزیابی وضع موجود شروع شده و به اجرا ختم شود ، در اغلب موارد فرآیندهای CDS تکراری و یا فرآیندهای موازی هستند مراحل مشخص CDS  بیشتر به شرایط و ویژگیهای هر شهر بستگی دارد. در برخی از موارد ایده های اولیه برای تهیه یک طرح استراتژیک و یا فرآیند های برنامه ریزی وجود دارند که می شود از این ابزارها در تهیه CDS استفاده کرد.

در مواردی بررسی و ارزیابی وضع موجود صورت گرفته است ولی برای پیشبرد این فرآیند نیاز به هماهنگی بیشتر است. ممکن است برخی از شهر ها نیاز به CDS را تشخیص داده باشند ولی هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده باشند در تمامی این موارد، تضمین مشارکت همه بهره وران از مراحل اولیه  CDS  بسیار مهم و حیاتی است. رهبران مدنی ، بخش خصوصی و عمومی و تمامی دست اندر کاران و بهره وران باید از ابتدای فرآیند CDS  احساس مالکیت کنند.چون تعهدات آنها برای اجزا لازم بوده و برای موفقیت CDS ضروری است.

www.ncsd.irandoe.orgارسال توسط میلاد فیروزه
آرشیو مطالب
نظر سنجی
اگر شهر و تمدن دارای ریشه مشترك باشند. آیا میتوان گفت :”متمدن شدن“ به معنای ”شهری شدن“ است؟
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ