تبلیغات
WIMIFIRE - دانستنیهای توسعه شهری ...

مرتبه
تاریخ : شنبه 7 دی 1392

دانستنیهای توسعه شهری ...

شهرها در کشورهای در حال توسعه با مسئوولیت دشواری روبرو هستند زیرا باید برای جمعیت به سرعت در حال رشد، ساکن در شهرها، مسکن، شغل و خدمات تأمین کنند. توسعه نواحی شهری به واسطه تأمین بازار برای محصولات روستایی، فعالیت‌های فرعی در جهت گسترش، اشتغال غیر زراعتی و کمک به مهاجران روستایی برای تطبیق سریع‌تر خود با زندگی شهری باعث توسعه یکنواخت نواحی روستایی می‌شود.

نواحی شهری به واسطه گرد هم آوردن مردم و فعالیت‌ها، فرصت‌های بی نظیری را برای بهبود کیفیت زندگی شهری ارائه می‌کنند.

در ابتدای بحث با شنیدن توسعه پایدار شهری سؤالاتی  مطرح می‌شود :

توسعۀ پایدار شهری چیست؟ چگونه می‌توان به  توسعه پایدارشهری دست یافت؟

چه سازوکارهای نهادی یا سازمانی  برای مدیریت شهری خوب و همچنین توسعه پایدارشهری ضروری است ؟

توسعه چیست؟

تغییر از یک وضع به وضع دیگر تحت یک هدف که با صرف هزینه و زمان همراه است.

توسعه پایدار چیست؟ 

به دلیل اینکه هر سازمان یا نهاد بر حسب نیاز یک بخشی از توسعه پایدار را مورد استفاده قرار می‌دهد هنوز تعریف جامعی از توسعه پایدار ارائه نشده ولی در اینجا چند تعریف ارائه می‌دهیم:

1- یك نوعی از توسعه است كه نیاز امروزیان را بدون كاهش توانایی آینده گان در تأمین نیازهای شان در نظر می گیرد.

2- توسعه ای است كه افزایش كیفیت زندگی كلیه افراد را در تمام دوره ها در نظر گرفته باشد .

3- توسعه پایدار نوعی كه در آن  توسعه و كیفیت محیط زندگی با یكدیگر همراه اند. (توسعه‌ای است كه باعث پیشرفت كیفیت زندگی می‌شود) كه زندگی وابسته به محیط زیست است .

 توسعه پایدار شهری

به دلیل تعاریف متعدد توسعه پایدار ، تعاریف متعددی نیز در رابطه با توسعه پایدار شهری داریم :

1- توسعه ای است که تمام جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی و ... را در شهر همگام با هم پیش می برد البته علاوه بر تأمین نیازهای حال حاضر بشر نیاز نسل های آینده را در نظر بگیرد.

2- توسعه ای است که مرتبط به نحوۀ استفاده از زمین می شود که با توجه به اندازۀ تراکم و تکنولوژی جدید ، حمل و نقل و ... متفاوت است .

   نقش شهرها در توسعه پایدار

جمعیت شهرهای کشورهای در حال توسعه از جمله افغانستان طی چند دهۀ آینده به میزان بسیار زیادی رشد می‌کند. (به گفته محققان  معادل 60 میلیون در سال، به دلیل رشد  طبیعی، مهاجرت و ... ) . شهر در نواحی پیشرفته باید 2 چند وظیفه مهم را برای حمایت از توسعۀ ملی پایدار انجام دهند.

1- تسهیل تغییرات اجتماعی نهادی: از طریق بهبود و دسترسی به عقاید، فرصت برای نوآوری

2- تأمین اشتغال و خدمات کافی برای ساکنین فعلی و تازه‌واردان جدید

3- تضمین محیط زیست سالم و جذاب برای جذب جمعیت شهری در عین حال حفاظت منابع طبیعی و کاهش آثار زیان بار در نواحی وسیع برای نسل‌های بعدی  

آنچه که نواحی شهری را به تغییر و بهبود کیفیت شهری قادر می سازد مقیاس و تراکم شهرها و تنوع اقتصادی، اجتماعی آن‌هاست .

نهادهای مورد نیاز برای توسعه پایدارشهری

یک مدیریت خوب به نهادهایی برای آشکار سازی و متعادل کردن منابع پراکنده و نیز تعهد به انجام اقدامات لازم در جهت رفاه اجتماعی نیاز دارد . برای تضمین این وظایف در بین موضوعات متعدد شهری نهادهای زیر مهم هستند .

الف ) یک ساختار تقسیم مسئوولیت و هماهنگی که جامعه، دولت محلی و سطوح ملی و ولایتی دولت را مرتبط کند و ارگان هایی مناسب برای شناسایی مشکلات در سطوح مختلف داشته باشد .

ب) چوكاتی برای مشارکت گسترده و تفکر استراتژیك که به درک مشترک و اجماع نظر و بهبود ارزش یابی کمک نماید

ج) شبکه‌های مورد نیاز برای ارتباطات و ظرفیت سازی در میان گروه‌های ذی نفع و متخصص . اما چه عاملی باعث می‌شود تا چنین نهادهایی بوجود آیند و توسعه یابند؟

بیشتر تغییرات مهم از طریق بحرانهای ناگهانی اتفاق می‌افتد. و جهانی شدن  فرصت‌های جدیدی را از طریق به ارمغان آوردن دانش جدید و ایجاد تفکرات جدید برای شناخت چالش‌های جدی ایجاد کرده است. بیشتر مباحث توسعه پایدار نواحی شهری فراتر از مسائل مربوط به حومه شهر هستند و به سازوکارهای رسمی دائم، اقدام جمعی از طریق دولت محلی کارآمد نیاز دارد که با جامعه همکاری کند. این امر زمانی شروع میشود که تضاد منافع گروه‌های  ذی‌نفع بزرگتر و قدرتمندتر داد و گرفت‌های بین این دولت‌ها و این که چه کسانی خدمات را دریافت کنند رخ دهد.

بنابر این انجام اصلاحات به منظور شفاف ساختن دولت‌های محلی و سازمان وابسته آنها در مقابل  تمام نمایندگان هستۀ اصلی بر اساس بهبود توسعه پایدار در شهر است .

برنامه اصلاحات شامل موارد زیر است :

1- سرعت بخشیدن به فرایند مردم سالاری در شهر

2- محرک‌ها و اقدامات مناسب برای مدیریت مالی مطمئن

3- ارتقا مهارت‌ها و تخصص کارکنان دولت

4- نظارت و ارزیابی بر اساس محک زنی

دستیابی به اجماع نظر و استراتژی‌های توسعه شهری پایدار

شرط اساسی و اصلی مشارکت، داشتن درک مشترک از مشکل، علم به هزینه‌ها و منافع راه حل های جایگزین و سازگار کردن دغدغه‌های گروههای ذی نفع است. یک اقدام مناسب برای نهادینه کردن استراتژی های شهری همکاری میان عناصر کلیۀ آنها در سیستمهای منظم برنامه ریزی شهری است. دو موردی که باید در دستور کار استراتژی های توسعۀ شهری قرار گیرند عبارتند از :

1) انكشاف مرزهای رو به گسترش شهر، هدایت اقامتگاه‌های جدید برای جلوگیری از گسترش محلات فقیرنشین در آینده

2) تبدیل نواحی پر تراکم شهری به نواحی مسکونی مناسب و قابل سکونت .

ویژگی های شهر پایدار

رایج‌ترین مفهوم توسعه پایدار همان است که پیش از این ارائه شد. طبق این مفهوم توسعه پایدار توسعه ای است که ضمن آنکه به نیازهای اکنون جامعه بشری پاسخگوست، توان نسل‌های آینده را برای برآوردن نیازها و خواسته‌هایشان به مخاطره نمی‌اندازد . الزامات توسعه پایدار را می توان چنین برشمرد:

1. بهبود کیفیت زندگی انسان          2. برخورداری از دستاوردهای توسعه       3. استفاده از منابع تجدید پذیر      4. توسعه برای همۀ نسل‌ها ( اکنونی و آینده )      

پس یک شهر پایدار می بایست چنین ویژه گی‌هایی داشته باشد:

◄ بهبود مستمر کیفیت زندگی انسان

◄ بهره بری در برخورداری از دستاوردهای توسعه برای همۀ شهروندان

◄ حفظ محیط زیست

نتیجه گیری:

توسعۀ پایدار توسعه‌ای است هماهنگ برای متعادل ساختن  نیازها، منابع و توزیع مناسب توسعه برای همگان. توسعه پایدار شهری نیازمند همۀ ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها برای  توسعه‌ای منسجم و در همۀ زمینه‌های موجود در شهر که دستیابی به آن پروسه‌ای بس پیچیده‌ای است .ارسال توسط میلاد فیروزه
آرشیو مطالب
نظر سنجی
اگر شهر و تمدن دارای ریشه مشترك باشند. آیا میتوان گفت :”متمدن شدن“ به معنای ”شهری شدن“ است؟
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ